Administratieve gegevens en GDPR

Gegevens Tandartspraktijk Dentine / TIVVA BV 

 • Ondernemingsnummer: BE 0806 526 393  
 • Adres maatschappelijke zetel en tevens praktijkadres: Hoogdorpsstraat 34/1, 3570 Alken  
 • Telefoonnummer: 011/760.761  
 • Website: www.dentine.be  
 • E-mailadres (niet voor het versturen van medische gegevens, enkel voor het versturen van administratieve gegevens): info@dentine.be  
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Amma, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel  
 • Bevoegde toezichthoudende autoriteiten: 
  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen, Galileelaan 5/02, 1210 Brussel 
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel 
  • Erkenning bijzondere beroepstitel tandarts: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35/38, 1030 Brussel 
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel  

Mededeling aangaande AVG (GDPR)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) regelt het opslaan, verwerken en de uitwisseling van gegevens. Alle medewerkers van Tandartspraktijk Dentine, zowel de tandartsen als het hulppersoneel, verzamelen, verwerken en delen alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke, Tine Vanderspikken, geraadpleegd worden.  

Honoraria van de vaak voorkomende terugbetaalde zorg.